Kézműves kitelepülőknek

Tisztelt leendő Partnerünk!

 

Szíves figyelmébe ajánljuk a 2018. október 4. és október 7. között Villányban megrendezésre kerülő Vörösbor Fesztivált, melyen lehetősége nyílik kitelepülésre és termékértékesítésre. A további információkért kérjük, olvassa el az alábbi tájékoztatót.

 

Általánosságban a fesztiválról

A fesztivál szervezője: Villány Város Önkormányzata.

A rendezvény belépődíj ellenében látogatható.

2018.10.04. (csütörtöki) koncertbelépő ára (kizárólag a Rendezvénytér területére történő belépésre jogosít):                                                                                          2.500 Ft/fő

2018.10.05. (péntek) napi jegy ára:                                                       1.500 Ft/fő

2018.10.06. (szombat) 1 napos belépődíj ára:                                        2.000 Ft/fő

2018.10.05.-2018.10.06. fesztiválbérlet (2 napos jegy) ára:                    3.000 Ft/fő

A vasárnapi nap ingyenesen látogatható.

 

Fesztiválterület

Az idén első alkalommal megrendezendő csütörtöki napon a rendezvénynek kizárólag a Rendezvénytér és a kapcsolódó sétány ad otthont. A további fesztiválnapokon a rendezvényprogramok helyszíne a Villányi Rendezvénytér területe és a Baross Gábor utca Villányi Pincesortól a Rendezvénytérig terjedő teljes hossza.

 

Kitelepülés

Kizárólag a fesztivál alábbi három napjára van mód a kitelepülésre, legalább az alábbi nyitva tartási idővel:

2018. október 5. péntek 16:00-21:00

2018. október 6. szombat 10:00-21:00

2018. október 7. vasárnap 10:00-12:00

 

A kitelepülőknek legalább a fent jelzett időintervallumokban biztosítaniuk kell a vendégek számára termékeik árusítását, de ennél hosszabb időtartamú kitelepülés is lehetséges, 2018.10.05. és 2018.10.06. napján legfeljebb azonban 02:00 óráig, 2018.10.07. napján 16:00 óráig, az adott rendezvénynap zárásának időpontjáig.

 

Kitelepülés csak abban az esetben lehetséges, ha a Vállalkozó elfogadja a Szervezők által meghatározott feltételeket:

  • A fent említett időintervallum betartása, a jelen tájékoztatóban foglaltaknál rövidebb nyitva tartási idővel nincs lehetőség kitelepülni!
  • A kitelepülés kizárólag a Szervezők által kijelölt helyszínre lehetséges. Más helyre történő áttelepülés szigorúan tilos! Amennyiben ez megtörténik, a Szervezők a közterület-használati engedélyt azonnal visszavonják, a Kitelepülőnek el kell hagynia a rendezvény helyszínét.
  • Az árusítani kívánt termékek listáját a jelentkezési lapon meg kell jelölni, illetve mellékletként képet kell csatolni a termékekről. A Szervezők a minőség megtartása érdekében folyamatosan ellenőrzik a termékeket, előzetesen meg nem jelölt, nem engedélyezett termékek árusítása esetén a közterület-használati engedélyt azonnal visszavonják, a Kitelepülőnek el kell hagynia a rendezvény helyszínét.
  • A Szervezőkkel való megállapodás utáni bármilyen – egyeztetés nélküli – változtatás szintén a Közterület-használati engedély azonnali visszavonásával jár.
  • A rendezvényre kizárólag egyedi kézműves termékeket kínáló, a szükséges hatósági engedélyekkel rendelkező kézműves árusok jelentkezését fogadjuk.

 

Kitelepülni csak a Szervező által előzetesen jóváhagyott saját installációval vagy a Szervező által biztosított kézműves sátorba lehet.

Igény esetén a kitelepülő kézművesek számára – a fesztiválterület egységes arculatának biztosítása érdekében – Villány Város Önkormányzata fejenként 1 darab, 4m² alapterületű, 2m² pultmérettel rendelkező kézműves sátrat biztosít.

A kitelepülőnek jelentkezési kérelméhez mellékelnie kell az általa használni kívánt installációról készült színes fényképeket.

A szervező fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben megítélése szerint a kitelepülő installációja nem illik a rendezvény kézműves sorának arculatába, a saját installációval való kitelepülést megtagadja. Ebben az esetben a kitelepülő köteles más, az arculathoz igazodó, a Szervezővel előzetesen egyeztetett és általa jóváhagyott installációba vagy a Szervező által biztosított egységes kecskelábas sátorba kitelepülni.

 

 

Jelentkezéseket a Szervező a rendelkezésre álló kézműves helyek erejéig fogad.

A Szervező a fesztivál ideje alatt a sátrakat kiszolgáló elektromos hálózat zavartalan működése érdekében folyamatos műszaki ügyeletet biztosít.

A Kitelepülő a kitelepülésen az általa értékesített termékek tárolásáról és őrzéséről maga köteles gondoskodni, a Szervező a Kitelepülő termékeiért, az azokban keletkezett károkért, azok elvesztéséért, eltulajdonításáért semminemű felelősséggel nem tartozik.

A rendezvényen konténeres szemétgyűjtő pontok üzemelnek, a Kitelepülő köteles a nála keletkező hulladékot naponta, legkésőbb az adott napi kitelepülés befejezését követően a pontokra elszállítani.

A Kitelepülők részére a Szervezők 2 db fesztiválkarszalagot biztosítanak, a további belépőjegyeket a Kitelepülőnek meg kell vásárolnia.

 

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kitelepülés a jelentkezés előzetes elfogadásához és regisztrációhoz kötött!

 

sikeres regisztráció esetén követendő eljárás

Amennyiben jelentkezési kérelme elfogadásra kerül és részvételét regisztráljuk, úgy a kitelepülés megkezdéséhez közterület-használati engedély iránti kérelmet kell előterjesztenie. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 2018.01.01. napjától a gazdálkodó szervezetek – ide értve az egyéni vállalkozókat is – elektronikus úton kötelesek ügyeiket intézni, így a kérelmek benyújtására kizárólag elektronikus úton van lehetőség. Az őstermelők nem minősülnek gazdálkodó szervezetnek, így ők postai úton vagy ügyfélfogadási időben személyesen is benyújthatják a kérelmet. Az elektronikus ügyintézés menetével kapcsolatos kérdés esetén a sikeres regisztrációt követően kérjük, forduljanak a szervezőkhöz.

A kérelmeket a fent leírtak szerint legkésőbb 2018. augusztus 31. napjáig kell benyújtani a Villányi Közös Önkormányzati Hivatalhoz. A közterület-használati engedély kiadása iránti kérelem illetékköteles, melynek mértéke 3.000,- Ft.

FIGYELEM! A JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐT  MEGHOSSZABÍTOTTUK SZEPTEMBER 21-ig

 

A közterület használatáért díj, továbbá a biztosított kézműves sátor igénybevételéért kaució fizetendő, melyet a közterület-használat engedélyezéséről szóló határozatban megállapított határidőig kell megfizetni Villány Város Önkormányzata részére a határozatban megadott bankszámlaszámra történő banki átutalással vagy pénztári befizetés útján.

 

Közterület-használati engedély (határozat) és határidőre megfizetett közterület-használati díj hiányában a Rendezvényre történő kitelepülés nem lehetséges.

 

A részvételi díj:

  • közterület-használati díj saját installáció esetén: 15.000,- Ft / 3 nap / 4 m2 terület (ÁFA mentes)
  • közterület-használati díj Szervező által biztosított installáció esetén: 25.000- Ft / 3 nap / 4m2 terület (ÁFA mentes)
  • kaució a Szervező által biztosított installáció esetén: 10.000,- Ft (mely a kitelepüléshez biztosított installációnak a közterület-használat befejezését követően az átvételkori, eredeti, sértetlen állapotban történő visszaadása esetén visszajár)

 

 

 

Belépés a fesztiválterületre

A fesztiválterületen gépjárművel tartózkodni kizárólag áruszállítás céljából, a Szervező által a Kitelepülő részére kiadott behajtási engedéllyel, a Szervező által meghatározott időszakokban lehet. A behajtási engedély (kitelepülőnként 1 db) a regisztráció során igényelhető.

 

Elérhetőségek

A rendezvénnyel, kitelepüléssel kapcsolatos kérdésekben kapcsolattartó:

Bock-Báthori Emese

e-mail: bathoriemese@villany.hu

 

Általános információ:

info@villanyirendezvenyter.hu

+3672 592 937

 

 

Sikeres részvételt kívánva, szeretettel várjuk rendezvényünkön!

 

 

Villány, 2018. március 29.

 

 

Villány Város Önkormányzata

 


JELENTKEZÉSI LAP

Kézműves kitelepülők részére a Villányi Vörösbor Fesztiválon

Cégadatok

Cégnév:

Adószám: Cégjegyzékszám:

Működési engedély szám:

Bankszámlaszám:

Elérhetőség

Székhely

Ország: Megye:

Irányítószám: Település:

Utca, Házszám:

Levelezési cím:

Ország: Megye:

Irányítószám: Település:

Utca, Házszám:

Vállalkozó neve:

Telefonszám: E-mail cím:

Kapcsolattartó neve:

Telefonszám: E-mail cím:

Egyéb információk

A rendezvényen tervezett alkalmazotti létszám:

Saját készítésű termék:

Hely igény: m2


Árusítani kívánt termékek megnevezése:


Csatolmány:


A RÉSZVÉTELI DÍJ:

- közterület-használati díj saját installáció esetén: 15.000,- Ft / 3 nap / 4 m2 terület (ÁFA mentes)
- közterület-használati díj Szervező által biztosított installáció esetén: 25.000,- Ft / 3 nap / 4m2 terület (ÁFA mentes)
- kaució a Szervező által biztosított installáció esetén: 10.000,- Ft (mely a kitelepüléshez biztosított installációnak a közterület-használat befejezését követően az átvételkori, eredeti, sértetlen állapotban történő visszaadása esetén visszajár)